Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for marraskuu 2016

”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” (Room.8:28).

Tehtyäni itse elämässäni vääriä ratkaisuja ja valintoja Jumalan kutsun edessä olen joutunut vaikeuksiin ja vastoinkäymisiin, joiden voin sanoa olleen itse itselleni tilaamia. Juuri sellaisessa tilanteessa sielunvihollinen pyrkii estämään kääntymisen takaisin Jumalan luokse. ”Ei Jumala näissä olosuhteissa sinua enää voi auttaa. Sinähän olet itse aiheuttanut omat vaikeutesi.”

Kun profeetan kutsun saanut Joona kääntyi väärään suuntaan paetakseen Jumalan hänelle antamaa tehtävää, ”Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään.” (Joona 1:4). Vastoinkäymisten edetessä näytti yhä enemmän siltä, kuin Jumalan huolenpito olisi kerta kaikkiaan kadoksissa Joonan elämästä.

Mutta Jumala ei suinkaan jättänyt häntä, vaikka hän tietoisesti olikin valinnut toisen tien, kuin Jumala olisi tahtonut. Päinvastoin, Jumala alkoi käyttää olosuhteita Joonan elämässä nyt toisella tavalla:

Profeetta heitettiin mereen, ja ”Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan.” (2:1). Lopullinen pimeys näytti koittaneen miehen elämässä ja niinpä Joona alkoi kääntyä Jumalansa puoleen. Huudettuuan apua kolme päivää ja yötä pimeässä vankilassaan Joonalle koitti uusi vaihe Herran suunnitelmissa: ”Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle.” (2:11).

Myöhemminkin Herra opetti Joonalle armon läksyä käyttämällä olosuhteita havaintovälineinä: ”Herra Jumala toimitti risiinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse.” (4:6). Ja: ”Jumala toimitti madon kalvamaan risiinikasvia, niin että se kuivui. Ja auringon noustua Jumala toimitti tulikuuman itätuulen…”. (4:7,8).

Herra heitti tuulen, toimitti kalan, käski kalaa – Jumala toimitti risiinikasvin, mutta Hän toimitti myös madon, toimitti kuuman tuulen, jne.

”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat”.

Jumalan suurenmoinen opetus armosta ja laupeudesta oli kaiken takana! On nimittäin ihmeellistä armoa, että Jumala ei meitä hylkää eikä jätä, vaikka saatamme kulkea omia tuskallisia teitämme. Hän ei sallinut minunkaan kulkea tuhoon, vaan herätti vastoinkäymisten ja olosuhteiden kautta henkeni kääntymään jälleen Hänen puoleensa ja etsimään Hänen teitään.

Ymmärrys tästä Jumalan toimintatavasta avautuu usein kuitenkin vasta jälkeenpäin, kuten Joonallekin: ”Niin Herra sanoi: ’Sinä armahdat risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin sata kaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä?'” (4:10,11).

Myös profeetta Elian kohdalla Jumala käski etukäteen olosuhteita, jotta vastoinkäymiset kääntyisivät Elian parhaaksi. Elia oli mies, joka kulki kuuliaisena Herran tahdossa. Siksi hänen ei tarvinnut joutua vaaraan tai paniikkiin, vaikka joutuikin kulkemaan perin epätavallisia ja hankalia teitä.

Mies johdettiin erämaahan, mutta ”… minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä.” (1. Kun. 17:4). Edelleen Eliaa johdettiin karuille nälkämaille Siidonin maahan, mutta ”…minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä.” (17:9).

Olosuhteet, ihmiset, sekä elottomat ja elolliset luontokappaleet tottelevat meidän Jumalaamme, kun Hän käskee niitä kääntymään meidän parhaaksemme!

Jumalan päämäärä ja tarkoitus elämässämme

Meidän on hyvä tunnistaa, mikä tässä kaikessa on Jumalan tarkoitusperä ja päämäärä elämäämme varten. Hänen johdatuksensa ja toimintansa tähtäävät elämämme kaikissa olosuhteissa, niin myötä- kuin vastoinkäymisissäkin, yhteen ainoaan selkeään ja muuttumattomaan päämäärään: Tehdä meistä Kristuksen kuvan kaltaisia!

”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.
Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?” (Room. 8:28-31).

Parasta on, jos meillä itsellämmekin on sama päämäärä kuin Jumalalla, ja valitsemme kuuliaisen Elian osan. Silloin viihdymme varmasti paremmin elämässämme. Jos meillä sen sijaan on muita tarkoituksia ja tavoittelemme Joonan tavoin omia päämääriämme, vaikeuksia on luvassa: Jumala nimittäin pitää päätöksestään kiinni!

Read Full Post »